duchovný správca rímskokatolíckej farnosti Báhoň
dp. Ján Behula
ul. SNP 64, Báhoň
0911 911 806
fara: 033/6455 334
duchovno-kultúrne aktivity
Jana Loduhová
jana.jennyj@gmail.com
0944 208 652
aktivity občianskeho života
Andrea Roziaková
andrea.roziakova@gmail.com
0907 396 727
správca obsahu
Stanislav Loduha
loduhamail@gmail.com
0944 208 651