Spustenie stránky bahon.org
Vitaj na farskej informačnej stránke pre všetkých ľudí dobrej vôle bez rozdielu vierovyznania.
Na stránke ako celku je ešte veľa práce. Je ale dobré ,aby si vedel že informačná stránka bahon.org je na pomoc ľuďom, ktorí to veľmi oceňujú, ale aj ľuďom, ktori si neuvedomujú možnosti a ani potrebu, možno z dôvodu hektickosti a unášania sa prúdom svetského života formou individualizmu a konzumného vnímania.

Stránka z duchovného hľadiska ponúka plný servis informovanosti miestnej rímskokatolíckej cirkvi vrátane duchovnej účasti na sviatosti eucharistie formou dennej audio nahrávky.

Z komunitného hľadiska ponúka, evokuje k dialógu, k vyjdeniu zo seba, zo svojej ulity minimálne pre ľudí, ktorí aspoň trošku cítia hlas svedomia, pozostávajúci aj z oslovenia "buď tu pre druhých", obohacuj sebou iných.

Je to len komunikačný kanál, ale veľmi dôležitý, a verím, že v úzadí bude plniť svoju úlohu. To čo je v popredí je dialóg, stretnutia, činnosť, duchovné načerpanie, zapaľovanie seba a iných.

Na stránke máš momentálne to najdôležitejšie, t.j. farské oznamy s možnosťou vypočutia a stiahnutia audio v mp3 sv. omše.

Nech táto stránka je pre teba pomocou.

Pax et Bonum

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 20.11.2017
Upravené dňa: 28.02.2017