Sväté omše v RÁDIO MÁRIA
Prenos z nášho farského kostola sv. Františka
Od 12.3.2020 RÁDIO MÁRIA prináša aj prenos sv. omší z farského kostola v Báhoni.

https://www.radiomaria.sk/farsky-kostol-sv-frantiska-assiskeho-bahon-rozpis-sv-omsi-od-16-3-do-29-3-2020/

Spájajme sa v spoločnej modlitbe a využime čas pôstu v duchovnom boji.

Vytvoril: Andrea Roziaková
Vytvorené dňa: 13.03.2020