Spevy na veľkonočné trojdnie
Kto spieva, dvakrát sa modlí.
Táto pravda platí. Môžem potvrdiť, že je naozaj úžasné, keď sa pri speve modlí celé moje ja... A zvlášť pri piesňach, ktoré oslavujú nášho Pána a hovoria o tajomstvách umučenia a zmŕtvychvstania.
Preto pozývame všetkých, ktorí radi spievajú na spevy na veľkonočné Trojdnie. spoločne nacvičíme viachlasné slovenské, latinské a iné piesne acapella, ktoré budú sprevádzať liturgiu na zelený štvrtok, veľký piatok a bielu sobotu.
Predbežne budú bývať nácviky v nedeľu o 20h, ale presný čas aj termín prvej skúšky upresníme v oznamoch aj na stránke.

Dátum udalosti: 13.04.2017 18:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 01.03.2017