Nedeľa radosti - benefičný koncert
Benefičný koncert 2017 mal obzvlášť veľký úspech. Časť u neho možno zhliadnuť na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=wJQhUuNt9cI&feature=youtu.be
Popoludnie ružovej nedele, ktoré pripadlo tentokrát na 26. marec bolo už po druhý raz časom pre benefičný koncert chrámovej hudby v kostole Sv. Františka v Báhoni.
Koncert bol mimoriadne krásny a úspešný. Interpréti predviedli skladby, ktoré potešili uši i srdcia všetkých poslucháčov. Témou koncertu bolo tohtoročné posolstvo sv. otca Františka na pôstne obdobie „Božie slovo je darom. Druhý je darom.“ Predstavili sa detské zbory Svetielko a Dievčence, viachlasný zbor z Báhoňa a Kaplny. Hudobní sólisti Denis Gaštan, Jakub Kohutiar a a mladí konzervatorista Matúš Miklovič rozozvučali organ, akordeon a klavír. V rukách Michala Miklovič a sa rozoznel klarinet v precítenej skladbe od Liadova. Kristínka Vandáková a Monika Supeková nám predniesli úryvky zo Svätého Písma. Duety talentovaných učiteľov zo ZUŠ Cífer zahrali Novosetskú symfoniu pre dvojo huslí od Antonína Dvořáka. Laura Pešková a Oliver Rogovský nás potešili dvoma talianskymi skladbami od Pujola na flaute a gitare. Najväčší úspech a radosť vyvovolala pieseň Blíž k tebe Bože môj v podaní Martina Komniňáka. Mládežnícka Kapelka Splnených snov zaspievala štyri gospelové piesne. Záverečné slovo a požehnanie pána farára bolo pre všetkých prítomných milým povzbudením. Koncert zakončila Katka Múčková piesňou Anjei lietajú nízko. Celým koncertom nás slovom sprevádzal Róbert Polák.
Vskutku... Bol to koncert plný zážitkov a radosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli organizačne, materiálne či duchovne k tomuto dielu, že sme mohli spoločne ako rodina prežiť čas plný rozdávania talentov. Veľké Pán Boh odmeň patrí všetkým, ktorí pri tejto akcii finančne podporili chrám. Na záver sme si spoločne pochutnali na koláčikoch od našich mamičiek a babičiek pri milom agapé. Ďakujeme. Najmä však ďakujeme Pánu Bohu, že požehnal toto dielo. Veríme, že sa stretneme opäť o rok a tak spoločne pomôžeme k obnove nášho chrámu, ktorý je nepochybne dominantou Báhoňa.


Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 30.03.2017
Upravené dňa: 31.03.2017