A capella zbor
Po niekoľkých ročníkoch odprevádzania veľkonočného Trojdnia by sme sa radi posunuli s naším zborom do ďalšej fázy. Je tu iniciatíva stretávať sa pravidelne a pravidelne spievať pri sv. omšiach v nedeľu o 10:30, príp. pri väčších sviatkoch.
Preto srdečne pozývame každého, komu sa páči viachlasný spev (prevažne by sme asi spievali bez nástrojov) a rád by sa pripojil. Budeme radi, ak sa naše rady rozšíria :-). Nakoľko ide o nácvik ťažších piesní, spodná hranica by bola vek strednej školy. Pravdaže je možné udeliť výnimky. Nácviky by sa konali pravdepodobne (v závislosti od obsadenia) v nedeľu večer o 19h. Prosíme teda, aby sa seriózni záujemci hlásili na tento mail: loduhamail@gmail.com alebo osobne.

Dátum udalosti: 16.04.2017 14:09

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 16.04.2017