Oslava svätých
11. 11. slávi bratislavská diecéza sviatok sv. Martina, ktorý je príkladným svätcom a vo svojej láske k ľuďom má čo povedať aj v dnešných časoch. Aj predošlé dni sviatkov všetkých svätých hovoria o veľkej radosti, ktorú zažívajú svätí v nebi. Preto sme sa rozhodli, že spolu oslávime tento krásny deň oslavou svätých.
Podvečer sa mnoho detí a ich rodičov stretlo na sv. omši osvetlenej sviečkami a zdobenej radostným spevom.
Po sv. omši sme sa v divadle svätých o svätých s názvom „Neboj sa“ mohli stretnúť s niekoľkými známymi svätými, ktorí nás učili, že v živote na ceste do neba je najdôležitejšie mať v srdci pokoj, lásku, šterdosť, byť svetlom pre druhých a byť poslušný.
Potom sme sa spolu so svätými zahrali v tme farskej záhrady osvetlenej lampiónikmi detí a plnili rôzne úlohy. Tie nám prezradili heslo, ktoré ukázalo cestu na nebeskú hostinu – Radujte sa!.
Spolu s anjelmi sme v lampiónovom sprievode za spevu veselých piesní mohli vojsť na nebeskú hostinu (do zasadačky), kde bolo pripravené pohostenie a zábava. Počas celého večera bolo mnoho detí v maskách svätých, ktoré si pripravili. Sv. Juraj, Martin, Sebastián, Matka Tereza, Mária, Izabela, sv. Alžbeta... a mnoho iných ste mohli stretnúť na na tejto nebeskej oslave. Hostina bola ako v nebi – každý najprv zobral najlepšiu dobrotu a ponúkol ju kamarátovi, či rodičovi, tak neostal nikto hladný.
Po dobrom jedle sme si spolu zatancovali a rozlúčili sme sa požehnaním od pána farára.
Ďakujeme Bohu, že nás sprevádzal pri tejto krásnej akcii požehnaním a príjemným počasím. Ďakujeme všetkým mamičkám, animátorom Domky a mladým báhonským animátorom, ktorí pomáhali či pripravovali divadlo. Pán Boh odmneň! Tešíme sa o rok!

Dátum udalosti: 11.11.2017 16:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 20.11.2017
Fotografie k článku