Kostol sv. Františka má otvorené dvere!
Je pre nás skutočne veľkou radosťou, že náš chrám je prístupný pre súkromnú poklonu denne počas dňa.
Každý, kto ide okolo môže prísť, pozdraviť nášho Pána a Priateľa, poďakovať či zložiť ťažobu dňa.
Toto sa podarilo vďaka inštalácii bezpečnostnej mreže pod vežou, na ktorú sa mimo verejných farských zbierok zložilo niekoľko Bohu známych rodín. Inštalácia mreže vyžadovala presunutie sväteničiek do lode kostola a tiež vymenenie skla na vstupných dverách do lode, aby bolo cez mrežu lepšie vidno.
Veríme, že sa pre mnohých báhončanov stane veľkou radosťou a povzbudením prichádzať sem na osobnú poklonu.

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 12.05.2017
Upravené dňa: 12.05.2017