Turíce - narodeniny Cirkvi
Báhonská farská rodiny už po 3. krát oslávila sviatok zoslania Ducha Svätého modlitbou spoločenstiev.
Program stretnutia pripravilo spoločenstvo modlitieb otcov.
Po úvodnom privítaní sa prítomným v zamyslení o Duchu Svätom prihovoril dôstojný pán farár Ján Behula. Potom sme pri vystavenej oltárnej sviatosti počúvali a rozjímali nad Božím Slovom Starého a Nového Zákona. Kapelka sa postarala o modlitbu spevom. Na záver nechýbalo ani spoločné agapé pod vežou, keďže vonku počas programu padal dáždik.
Pán Boh odmeň všetkým, ktorí sa rukami či modlitbami postarali o oslavný priebeh tohto stretnutia.

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 12.06.2017