Kňažské rekolekcie v kostole Sv. Františka
Po mnohých mesiacoch opäť prišiel rad na báhonskú farnosť, a tak sa v pondelok 12. júna o 9h stretli kňazi pezinského dekanátu na rekolekciách v našom chráme.
Svätá omša za účasti viacerých kňazov je vždy mimoriadna a pre prítomných i veľkým zážitkom. Tak tomu bolo i v tento deň.
V homílii sme mohli počuť o dôležitosti a posvätnosti troch sľubov, ktoré skladá kňaz a zároveň ako sa počas svojho života musí stále snažiť pripodobňovať Kristovi. Útechou pri rôznych úskaliach života sú pri tom prisľúbenia z Matúšovho evanjelia - blahoslavenstvá.
Ďakujeme, drahí kňazi, že ste opäť navštívili našu farnosť!


Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 12.06.2017
Upravené dňa: 12.06.2017