Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Tento rok pre báhonskú farskú rodinu trošku netradične... Slávenia tohto krásneho sviatku malo tentokrát inú príchuť. Odlišnosti môžeme nájsť hneď dve.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi slávi Cirkev vždy 10 dní po sviatku Turíc, teda pripadá to na štvrtok. V Báhoni sa však tradovalo sláviť sviatok aj s náležitou procesiu v nasledujúcu nedeľu. Kvôli prvému svätému prijímaniu však došlo k zmene a procesia po uliciach obce bola pripravená na štvrtok večer po sv. omši o 18 hodine.
Druhým bonusom tejto slávnosti bol mimoriadny kazateľ, ktorý nám vo svojej homílii objasnil pojmy - jesť (Kristovo)telo. Vskutku si málokedy uvedomujem, aké je to bytostné a konkrétne, že sa Pán ponúka denne svoje telo - mäso (ako hovoril kazateľ), ktoré sa stáva potom mojou súčasťou. Živý Boh sa nepremieňa "len" na obetnom stole, ale najmä vo mne, keď ho prijímam a kiež by bolo možné povedať "už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus".

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 19.06.2017
Upravené dňa: 19.06.2017