Spoločenstvo rodín
Cieľom stretnutí je, aby sme rástli vo viere osobnostne, ako manželia, aj ako stretko.
Naše stretko túži zodpovedať týmto predpokladom - byť: školou kresťanského života, laboratóriom duchovnosti kresťanov, ktorí žijú v manželstve, centrom odovzdania a vyžarovania evanjelizácie a ovplyvňovať prostredie svojím svedectvom.
Či je to tak? Strom poznať po ovocí.
Náplň našich stretnutí je modlitba a zdieľanie. Snažíme sa kráčať formáciou oázy - hnutia svetlo-život do otca Blachnického. http://www.domacacirkevsl.sk/49-2
Stretávame sa cca v dvojtýždňových intervaloch v nedeľu popoludní.

Kontaktné osoby: Stanislav a Jana Loduhovci

Členovia: rodina Šurinová, rodina Roziaková, rodina Loduhová

počet členov: 6 dospelých, 11 detí (0 - 8 rokov)

Streto je otvorené, sme otvorení prijatiu nových rodín.


Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 19.06.2017
Upravené dňa: 19.06.2017