Prvé sväté prijímanie 2017
Pána Ježiša do svojho srdca prijalo 9 dievčat a 18 chlapcov, teda spolu rekordný počet - 27 detí.
Biele rúcha detí a krásne vyzdobený chrám svedčili o skutočne veľkej radosti celej farskej rodiny. V plnom chráme bolo cítiť skutočne slávnostnú atmosféru. Veď sa aj dialo čosi výnimočné. Rodičia a krstní rodičia, ktorí dali svojim deťom pri krste kanoe, odrazili od brehu, aby pri svojej prvej svätej spovedi odpálkovali svoje hriechy ďaleko... a teraz začali hrať futbal naplno na ihrisku života, no nie však bez lopty, aby život nebol prázdny - bez Pána Ježiša.
Nech Pán Boh odmení všetku snahu a obety pána farára i tety Evičky!

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 19.06.2017
Upravené dňa: 19.06.2017