3. modlitbové trojdnie modlitieb matiek
Modlitbové trojdnie je formou duchovnej obnovy matiek, vyplývajúce zo slávení veľkonočného trojdnia. Koná sa 4-krát ročne v spoločných medzinárodných termínoch - všetky matky na svete sa vtedy modlia. Opäť všetkých pozývame na spoločné modlitby.
Najjbližšie modlitbové trojdnie bude
23.6. o 18.45 /po sv. omši/,
v sobotu 24.6. o 18.00
v nedeľu 25.6. o 17.00.

V piatok - odprosujeme za naše hriechy.

Jób 42,6: "Tak, korím sa už, budem robiť pokánie a posypem sa prachom, taktiež popolom." Symbolom je kríž.


V sobotu odprosujeme za tých, kt. ublížili nám a našim deťom.

Ef. 6,18 "Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!"

Symbolom budú malé kružky, na ktoré budeme písať mená ľudí, ktorí ublížili, ktorým sme odpustili a za ktorých činíme zástupné pokánie a tieto budeme vkladať do košíka pred obetným stolom. V nedeľu pri sv. omši sa môžu niesť ako obetné dary.

V nedeľu ďakujeme a chválime Pána.

Hab.3,17-19 "Figovník síce nerodí

a niet ovocia na viničoch,

sklamala úroda olív

a pole nedodalo pokrm,

stratili sa ovce z košiara

a v maštaliach nieto dobytka.

Ja však budem plesať v Pánovi,

jasať budem v Bohu svojej spásy.

Jahve, Pán je moja sila,

dal mi nohy ako jeleniciam

a dá mi vykračovať po mojich výšinách.

Symbolom neúrody budú prázdne košíky, /misky/, ktoré si ľudia donesú a prinesú ich k obetnému stolu.

Prosíme ochotné srdcia o modlitbovú podporu, bez ktorej takáto udalosť nie je možná - 3x Zdravas Mária. Vďaka!


Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 19.06.2017
Upravené dňa: 19.06.2017