Katechézy dobrého pastiera
V nasledujúcom období pilne pripravujeme priestor pre katechetizáciu detí - tzv. átrium. Ide o deti veku 3-6 až 6-9 rokov, ktoré potrebujú zažiť lásku Dobrého pastiera.
Veríme, že v septembri bude všetko pripravené, aby sa deti mohli pohrúžiť do práce v átriu.

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 19.06.2017
Upravené dňa: 11.07.2017