Ochotnícke divadlo
Ochotnícke divadlo v Báhoni pomaly píše svoju mladú históriu. Už po tretí krát pripravilo hru, ktorú predstavilo v premiére na pódiu na námestí na deň rodiny. Naštudovali si hru Zámena alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch od Palárika. Ja si ho živo pamätám z gymnaziálnych čias. Aj vy?
Grófka Eržika, ktorá býva v kaštieli so svojou spoločníčkou Miluškou, rechtorovou dcérou, má dostať návštevu - svojho snúbenca baróna Lajoša, ktorému sa sľubila, hoci ho nepozná. Lajoš je však veľký maďarón z čias štúdií v Pešti. Na návšetvu príde aj so svojím priateľom inžinirom Jánom Rohonom. Dámy sa dohodnú na figliarskej zámene, aby zistili, či barónovi ide o majetky, či o pravú lásku a chcú ich pozvať k obžinkom, ktoré práve slávia. Aj páni sa dohodnú na zámene z toho istého dôvodu. Pišta Husár vie o oboch zámenách, tak mu je počas celej hry skutočne veselo. Komédia sa začína, keď Miluša ako grófka víta inžiniera ako baróna. Títo sa však do seba zaľúbia, ako neskôr aj pravému barónovi sa zapáči grófka preoblečená za slovenskú žničku.
Hra je vystavaná vo vtipných a rozmanitých scénach. Vrcholom je premena mladého baróna, ktorého krásna grófka poučí o láske k slovenskému ľudu.
Obsadenie v našej ochotníckej skupine sa opäť poriadne premiešalo a pribudlo niekoľko nových tvárí.
Lucia Šarmírová - grófka Eržika
Klaudia Šarmírová - Miluša - rechtorova dcéra
Jakub Sloboda - Lajoš Kostrovický - mladý barón
Blažej Fekete ml. - Ján Rohon - inžinier
Jozef Šarmír - rechtor (Milušin otec)
Stanislav Sloboda - starý barón Kostorovický
Andrea Ihászová - guvernantka Capková
Martin Smrtič - Pišta Husár
Elena Šarmírová
Anna Kročková komparz
Anna Kovaľová
Jana Loduhová - úprava scenáru a réžia
Katakrína Šurinová - kulisy
tanečný súbor Niagara Bernolákovo - kostýmy
Reprízu plánujeme na september alebo október v KD Kaplna.Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 20.06.2017
Upravené dňa: 21.06.2017