"Buď skutočným mužom a neboj sa"
pridaj sa do spoločenstva mužov. Mužov plných sily, nádeje, odvahy získavanej v živote s Bohom. Pridaj sa do spoločenstva modlitby otcov.
https://www.youtube.com/watch?v=rdsEqlqZW2A

pre koho? - každý muž od 14 rokov do 99 rokov, slobodný či ženatý, dokonalý i nedokonalý, zasvätený v rodine, kňazstve, reholy či v službe blížnemu.
kedy? - každý štvrtok o 21:00 hod.
kde? - Báhoň Tichá Vinica 1 v priestoroch "hlbina"
a prestávky? - od Boha nemáme nikdy prestávku, lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme.
ako dlho? - do 22:00 (presne)
v čom to spočíva?
Čítanie z brožúrky modlitby otcov ( modlitba, spev, vkladanie krúžkov s menami našich najbližších k päte kríža "do náručia Božieho syna" ) Odovzdávanie našich najbližších do Božieho náručia. Po modlitbe - krátke zdieľanie zo života.
kontakt: loduhamail@gmail.com
určené predovšetkým pre mužov z Báhoňa a blízkeho okolia, ktorý ešte nemajú spoločenstvo modlitby otcov.
Pax et bonum. (Pokoj a dobro).
Stanislav Loduha


Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 11.07.2017
Upravené dňa: 30.08.2017