Modlitby matiek
"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“. Jer 31,16
Cez modlitby matiek MM sa učíme úplnej odovzdanosti sa Bohu. Na modlitbách odovzdávame seba, naše deti i svojich drahých. Skupinky MM sú otvorené pre všetky mamy, staré mamy i duchovné mamy.

V našej farnosti sú aktívne dve modlitbové skupinky

1. skupinka PONDELOK 19:00 miesto podľa dohody ( 0910144870 Šuplatová E )
2. skupinka ŠTVRTOK 9:00 miesto podľa dohody ( 0907396727 Roziaková A )

Viac informácií o modlitbách matiek na stránke http://modlitbymatiek.sk/

Vytvoril: Andrea Roziakova
Vytvorené dňa: 10.08.2017
Upravené dňa: 10.08.2017