Modlitba sv. Jána Pavla II. k sviatku Narodenia Panny Márie
Roztomilé dievčatko, svojím šťastným narodením si rozveselila nebo, potešila zem a vydelsila peklo;
zapríčinila si úľavu tým, čo padli, potešenie smutným, zdravie chorým, radosť všetkým. Prosíme Ťa, naroď sa duchovne v nás, obnov nášho ducha, aby Ti slúžil, zapáľ znova naše srdce, aby Ťa milovalo, daj, aby v nás rozkvitli tie čnosti, ktorými sa Ti môžeme stále viac páčiť.
Tak budeme môcť prijať Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a staneme sa svedkami Pána Ježiša vo všetkých končinách zeme, ako tí, čo vyšli z jeruzalemského večeradla v deň Turíc. Ó veľká maličká Mária, buď nám Matkou, útechou v našich prácach, nádejou v nebezpečenstvách , obranou v pokušeniach, spásou v smrti. Amen.
Sv. Otec Ján Pavol II.

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 09.09.2017
Upravené dňa: 09.09.2017