Príprava detí na 1. sväté prijímanie
Na tomto mieste môžte sledovať aktuálne informácie týkajúce stretnutí a duchovných aktivít "prvoprijímajúcich" detí a stretnutí rodičov.
V nedeľu 24. septembra sa uskutočnilo prvé stretnutie rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku prijmú sviatosť eucharistie.
Pán farár Behula pozval všetkých rodičov, aby sa aktívne zapojili do procesu prípravy ich dieťaťa aj k tejto sviatosti, ako ho aj aktívne priviedli ku krstu. Nie je to kňaz, ktorý pripravuje deti, len ich sprevádza.
Viera je najmä o osobnom vzťahu, ktorý sa buduje kontaktom pri stretnutiach. Preto aj deti sa budú spoločne stretávať s Ježišom pri nedeľných svätých omšiach. Ako povzbudenie a motiváciu im budú slúžiť kalendáriky aj s púzdrom (na ktoré treba trochu dohliadať, aby sa nestratili). Pán farár deťom vždy po svätej omši podpíše účasť. Ak je dieťa choré, podpíše sa rodič.
Zároveň sa deti s kňazom a animátormi budú raz do mesiaca stretávať na stretnutiach, ktoré budú každý druhý piatok v mesiaci. Začína sa od októbra, t.j. 13. októbra 2017 od 16:00 do 16:45 v zasadačke OÚ.
Deti dostanú pracovné listy, kde je 100 otázok a odpovedí. Nie je potrebné, aby ich deti recitovali naspamäť, ale aby rozumeli.
Deti budú mať na slávnosti prvého svätého prijímania oblečené jednotné biele rúcha. Je to z dôvodu, aby sa nezaoberali zovňajškom a tiež si mohli byť rovní.
Ďalšie informácie budú môcť rodičia sledovať tu a po vyzbieraní všetkých mailových adries, vám budú aktuálne info zasielané na mail. Prosím, pošlite preto svoju mailovú adresu na adresu: loduhamail@gmail.com

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 24.09.2017