Nácvik spevu na odpustovú slávnosť
V nedeľu 8.10. budeme sláviť vo farnosti odpust, tzv. hody. Radi by sme oživili liturgiu slávnostným spevom.
Pozývame všetkých, ktorí radi spievajú na nácvik spevu vo štvrtok 28. 9. o 20h v Átriu na Tichej vinici 1 (u Loduhovcov).
Tešíme sa na vašu účasť.
"lebo je dobré spevom oslavovať Pána" Ž 147, 1


Dátum udalosti: 28.09.2017 20:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 24.09.2017