Začíname prípravu jasličkovej slávnosti
Necelé dva mesiace nás delia od slávenia vianočných sviatkov, preto zahajujeme prípravu na tohtoročnú jasličkovú slávnosť v Báhoni.
Pozývame všetky deti bez rozdielu veku na nácviky jasličkovej slávnosti, ktoré sa budú konať v sobotu o 9h v Átriu Dobrého pastiera na Tichej vinici 1.
Spoločne s deťmi pripravíme divadlo Františkov dar.
Sú vítané všetky deti a mladí, ktorým je sympatická Františkova radosť, majú radi divadlo, tanec či spev.
Tešíme sa na vás!

Dátum udalosti: 28.10.2017 09:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 26.10.2017