Vianočné predstavenie Františkov dar ešte zháňa hercov
Už sa ozývajú prvé prípravy na tohtoročné vianočné sviatky, reklamy, darčeky... My chceme spolu s deťmi pripraviť skutočnú oslavu a ten najkrajší darček.
Ale pre koho vlastne? Pre koho darček? Pre mňa? Či pre teba?
A čo tak pre Toho, ktorý má narodeniny...?
Pozývame všetky deti bez rozdielu veku na nácviky jasličkovej slávnosti. Stretneme sa v sobotu o 9h v átriu Dobrého pastiera na Tichej vinici 1.
:-)

Dátum udalosti: 04.11.2017 09:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 02.11.2017
Upravené dňa: 02.11.2017