Svätomartinský lampiónový sprievod
11.novembra 2017 sa končí vyhlásený rok Sv. Martina. Príklad svätého Martina je nám svetlom. Preto chceme tento deň osláviť v radosti a svetle.
V sobotu 11. Novembra pozývame všetkých – deti, rodiny a všetkých ľudí s detským srdcom na svätomartinský večer.
Program začne svätou omšou pri sviečkach o 16:30 v kostole.
Po sv. omši bude lampiónový sprievod po uliciach Báhoňa. Môžete si priniesť lampióny.
Potom pozývame všetkých na nebeskú hostinu do zasadačky OÚ.
Zároveň pozývame všetkých, ktorí chcú, aby prišli preoblečení za niektorého svätca. Šikovné rúčky prosíme o dobroty na nebeskú hostinu (koláčiky, chlebíky...).
Tešíme sa na vás!
Pripomienka: Nezabudnite na lampión a masku svätého.

Dátum udalosti: 11.11.2017 16:30

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 04.11.2017
Upravené dňa: 06.11.2017