Svätomartinský večer prilákal svätých
Stáva sa už tradíciou, že sviatok sv. Martina oslávime v našej farnosti lampiónovým sprievodom. I tento krát sa na sviatok patróna našej arcidiecézy zišlo veľa detí a rodín, ktoré sa rozhodli nasledovať Martinovo svetlo.
Program zahájila svätá omša o 16:30 v teplej žiare sviečok a lampášov detí. Pán farár spolu s deťmi pripomenul príkladný život svätého Martina i to, že blížnych a núdznych nájdeme aj vôkol seba.
Po sv. omši sme sa napriek dáždiku vydali za svetlom sv. Martina po uliciach Báhoňa. Skutočne je krásne vidieť toľko svetiel v rukách rodín, ktoré pokojne kráčajú za svätcom. Po požehnaní pána farára sme vošli na nebeskú hostinu (do zasadačky), kde nám šikovné mamičky pripravili agapé. Mnohé deti sa na krátky čas stali svätými v pripravených maskách. Nasledovala hostina a tance svätých.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spoločne osláviť tento krásny sviatok svetlom a radosťou i všetkým, ktorí večer pripravili.


Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 14.11.2017
Upravené dňa: 14.11.2017