Posvätenie Átria Dobrého pastiera
Deti sa prichádzajú do átria už od októbra. S Božou pomocou sa nám podarilo urobiť potrebné prípravy, aby sa mohlo pristúpiť k dôležitému kroku.
Srdečne vás pozývame na slávnostné posvätenie Átria Dobrého pastiera, ktorému sme dali názov Átrium Svetluška v nedeľu Krista Kráľa 26. 11. o 16h na Tichej vinici 1. Súčasťou bude aj predstavenie posolstva, katechéz a materiálov. Tešíme sa na vás!

Dátum udalosti: 26.11.2017 16:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 24.11.2017