Koledovanie Dobrej noviny vo vianočnom období
22. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá je zameraná na pomoc chudobným a chorým či nevzdelaným ľuďom v Afrických krajinách, niesol tento rok názov Deti sú srdcom zmeny.
Postihnutie zmyslové alebo mentálne je tu pokladané za prekliatie a s takou rodinou ostatná komunita preruší kontakt a pomoc. Preto organizácia Hefda individuálne pristupuje k postihnutým deťom, ponúka im zdravotnícku starostlivosť, dáva možnosť štipendia, vďaka ktorému sa môžu začleniť do vzdelávacieho procesu a socializovať sa oni aj ich rodina. Celá komunita tak získava nový pohľad a skrze deti sa tu stáva pozitívna zmena lásky. Vďaka pomoci zakusujú aj Božiu lásku a milosrdenstvo.

Koledníci v Báhoni prispeli svojimi silami na Štedrý deň, keď v dvoch skupinkách navštívili zapísané rodiny a ohlásili Dobrú novinu o narodení Božieho Syna.

navštívené príbytky: 35

počet skupín: 2

počet koledníkovi: 8 detí , 4 dospelí

vyzbieraná suma: 621,56 Eur

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov a finančne alebo aj modlitbami prispeli k tejto požehnanej akcii. Ďakujeme aj odvážnym koledníkom za ich odhodlanie a radosť. Ďakujeme za všetko Pánu Bohu, že vnuká ľuďom chuť pomáhať si navzájom, a že koledníkov chránil na ich ceste.

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 01.01.2017