Pieseň brata Slnka (Svätý František z Assisi)
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, Tebe patria chvály, sláva i čest a každé dobrorečenie, len Tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno.
Bud pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,

najmä s pánom bratom Slnkom,

ktorý je dnom a skrze neho nám dávaš svetlo.

A on je krásny a žiari veľkým jasom;

o Tebe, Najvyšší, je nám znamením.Bud pochválený, môj Pane, za sestru

Lunu a hviezdy;

na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.Bud pochválený, môj Pane, za brata Vietor,

za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,

čím dávaš svojim tvorom obživu.Bud pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,

ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.Bud pochválený, môj Pane, za brata Oheň,

ktorým osvetľuješ noc.

Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.Bud pochválený, môj Pane, za sestru našu

matku Zem,

ktorá nás živí a stará sa o nás

a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.Bud pochválený, môj Pane, za tých,

čo odpúšťajú pre Tvoju lásku

a znášajú slabosť a trápenie.

Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,

lebo Ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.Bud pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,

ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.

Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;

blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,

lebo druhá smrť im neublíži.Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,

ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!


sv. František z Asissi

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 19.01.2018
Upravené dňa: 19.01.2018