POZOR ! Opravené tlačivo ! o.z. RODINA SV. FRANTIŠKA
Tento rok sa prvý raz uchádza o podiel zo zaplatenej dane z príjmu občianske združenie RODINA SV. FRANTIŠKA so sídlom na farskom úrade v Báhoni, ktoré bolo založené na podnet farskej rady jej členmi a jeho štatutárnym zástupcom je pán farár.
Poukázaním 2% z dane (resp. 3% v prípade dobrovoľníkov) podporíte realizáciu projektov týkajúcich sa nášho kostola a fary, predovšetkým prispejete na renováciu nášho chrámu.

Po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo strany zamestnávateľa a vystavení potvrdenia o zaplatení dane je potrebné vyplniť formulár - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb - a tento najneskôr do 30. apríla 2018 poslať alebo doručiť daňovému úradu v mieste bydliska.

Vďaka všetkým, ktorí takto prispejú na obnovu nášho chrámu !


Boli sme informovaní, že tlačivo na Vyhlásenie o 2% bolo nesprávne predvyplnené. Údaj IČO bol zarovnaný od ľavého okraja, pričom mal byť od pravého. Prosíme preto, aby ste používali nové opravené tlačivá, ktoré sú teraz dostupné na webovej stránke alebo v predsieni kostola sv. Františka. Vďaka za porozumenie.


Súbory k článku:
frantisek_2018_nove.pdf

Vytvoril: Michaela Vandáková
Vytvorené dňa: 05.02.2018
Upravené dňa: 28.03.2018