Sviatosť manželstva v dekanáte Pezinok
V dekanáte Pezinok v dňoch: každý PIATOK sviatosť manželstva sa z duchovných i pastoračných dôvodov NEVYSLUHUJE.
Každý piatok je takým "malým" veľkým piatkom, kde si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista, ako je každá nedeľa "malou" veľkonočnou nedeľou kde si pripomíname vykupiteľské dielo nášho Pána Ježiša Krista.
Zároveň sú kňazi vždy v piatok pastoračne vyťažení nakoľko vysluhujú sviatosť zmierenia pred "prvým piatkom - úcta k Božskému srdcu Ježišovmu" v chráme i v domácnostiach kde sa nachádzajú chorí a nemohúci.


Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 05.03.2018
Upravené dňa: 05.03.2018