Harmonogram prípravy na I. sv. prijímanie 2018
Celý harmonogram v článku a možnosť prevziať aj v PDF, alebo JPG.
19. 4. 2018 Skúška na I. sv. prijímanie – otázky, pracovný zošit
na hodine.

28. 4. 2018 Brigáda rodičov detí pri úprave okolia kostola od
9. 00 hod. do 12. 00 hod.

29. 4. 2018 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po sv.
omši o 10. 30 v kostole

4. 5. 2018 Skúška rovnošiat na I. sv. prijímanie, účasť všetkých
rodičov s deťmi je nutná!

od 14. 5. do 25. 5. Účasť detí na sv. omši o 18. 00 hod. a po nej
nácvik do 19. 30. Prítomnosť všetkých detí
je povinná!

19. 5. 2018 Brigáda rodičov detí pri úprave okolia kostola od
9. 00 hod. do 12. 00 hod.

25. 5. 2018 Od 15. 30 hod. I. sv. spoveď detí – všetky dievčatá.
Od 16. 00 hod. I. sv. spoveď detí – všetci chlapci.
Prosím o asistovanie aspoň 4 rodičov.
Ostatní príbuzní môžu pristúpiť k sv. spovedi aj
pred sv. omšami. Bez sv. spovedi nemôže dieťa
pristúpiť k I. sv. prijímaniu.

26. 5. 2018 Rodičia detí – výzdoba kostola a okolia na slávnosť

27. 5. 2018 Pri sv. omši o 10. 00 hod. Slávnosť I. sv.
prijímania!


Súbory k článku:
Harmonogram.pdf

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 22.04.2018
Upravené dňa: 22.04.2018
Fotografie k článku