Ľudové misie v Báhoni od 17.11. do 25.11.2018
Po 80 rokoch sa budú v našej farnosti konať Ľudové misie, ktoré sú duchovnou obnovou a požehnaním pre celú farnosť - pre každého, kto otvorí Ježišovi Kristovi svoje srdce.
Misie sú časom milostí, keď Kristus mimoriadnym, nie každodenným spôsobom klope na dvere každého domu, ponúka seba a svoju lásku ako cestu života k nepredstaviteľne krásnemu cieľu. Sú časom obrátenia alebo návratu na cestu desatora.

Pátri redemptoristi majú vo svojom misijnom programe pripravené osobitné katechézy pre mužov i ženy, evanjelizačný program pre žiakov a budú sa tiež venovať starším a chorým vo farnosti.

Počas misií máme jedinečnú príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a počúvať Boží hlas, zamerať sa na hodnoty, ktoré nám prinesú skutočný pokoj a radosť.


Dátum udalosti: 17.11.2018 18:00

Vytvoril: Michaela Vandáková
Vytvorené dňa: 04.11.2018
Upravené dňa: 09.11.2018