Príspevky na bahon.org
Vyzývam čitateľov a farníkov v Báhoni, aby sa aktívne zúčastňovali na tvorbe obsahu tejto stránky.
Milé publikum, milí čitatelia stránky bahon.org.

Táto stránka by mala slúžiť ako informačný portál k udalostiam vo farnosti Báhoň, prípadne ako zdieľanie informácií v rámci farnosti. Nie je zameraná vyslovene na duchovné aktivity, v rámci menu nájdete aj aktivity občianskeho života. Nie je žiadny konkrétny človek, ktorý by sa venoval obsahu tejto stránky, keďže má ísť o zdieľanie. Jedine Zuzka Kramarčíková je zodpovedná za obsah farských oznamov a nahrávky omší s spolupráci s kostolníčkou Evkou Švorcovou.

Stačí sa zaregistrovať na stránke a môžete písať články a informácie do jednotlivých sekcií. Zároveň, ak si zaškrtnete pri registrovaní voľbu byť informovaní o nových článkoch, budete dostávať na mail informáciu o každom novom článku.

Viac ľudí je zapojených do starostlivosti o túto stránku a má to zmysel, len ak to tu bude žiť. Aktualizácia zaberá dosť času a nemá význam to robiť len kvôli nahrávkam a farským oznamom, ktoré sú dostupné na ďalších dvoch miestach.

Zapojte sa teda prosím a oživte ducha farnosti aj týmto spôsobom.

V prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, prípadne, ak chcete vyjadriť svoj názor, píšte na admin@bahon.org

Pokojné a aktívne prežitie prebiehajúcich ľudových misií.


Vytvoril: Matúš Vandák
Vytvorené dňa: 18.11.2018
Upravené dňa: 25.11.2018