Lampiónový sprievod sv. Martina
11. novembra sme slávili sviatok sv. Matina, patróna našej diecézy.
Nedeľný podvečer rozsvietil Báhonské ulice sprievod detí so zažatými svetielkami v lampášikoch i v očkách. Za sprievodu hudby prešiel sprievod od námestia, okolo škôlky po Školskej ulici cez ulicu 1. Mája až ku škole.

Program pokračoval v bude Základnej školy – kvízom o sv. Martinovi a súťažami pre deti. Príjemný večer zavŕšil teplý čaj a sladké koláčiky.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia v zmysle: daj kúsok svojho času, obohatíš svoje okolie.

Veľká vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste prišli a svojou prítomnosťou prispeli k príjemnej atmosfére tohto nedeľného večera.

Ako svetlo rozsvecuje tmu, nech aj svetlo našich skutkov svieti tomuto svetu. Zo srdca prajem nám všetkým.
Dátum udalosti: 28.11.2018 10:11

Vytvoril: Andrea Roziaková
Vytvorené dňa: 27.11.2018
Upravené dňa: 28.11.2018
Fotografie k článku