Rodina sv. Františka sa uchádza o 2% aj v roku 2022
Farské občianske združenie Rodina sv. Františka sa uchádza tradične aj tento rok o podiel 2% z Vašej dane z príjmu. Prijaté finančné prostriedky budú použité na financovanie obnovy nášho chrámu.
Ak ste zamestnanci a nepodávate si daňové priznanie
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dvoch alebo troch percent dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 percentám zaplatenej dane.
•Do 30. apríla 2022 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie
• Výšku sumy zodpovedajúcu dvom alebo trom percentám vpíšete do príslušnej kolónky v daňovom priznaní za rok 2021. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
• Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2022. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 alebo 3 percentá dane.

Ak ste dobrovoľník
• Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2021 aspoň 40 hodín, môžu darovať až tri percentá zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie.


Tlačivo "Vyhlásenie" je možné vyzdvihnúť v kostole alebo stiahnuť priamo tu:

Súbory k článku:
Tlačivo_OZ_František 2%.pdf

Dátum udalosti: 31.03.2022 00:00

Vytvoril: Michaela Vandáková
Vytvorené dňa: 08.02.2019
Upravené dňa: 23.02.2022