Rodina sv. Františka sa opäť uchádza o 2%
Farské občianske združenie Rodina sv. Františka sa uchádza aj tento rok o podiel 2% z Vašej dane z príjmu. Prijaté finančné prostriedky budú použité na financovanie obnovy nášho chrámu, prípadne na splatenie úveru poskytnutého na rekonštrukciu kúrenia v kostole.
Ak ste zamestnanci a nepodávate si daňové priznanie
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dvoch alebo troch percent dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 percentám zaplatenej dane.
• Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie
• Výšku sumy zodpovedajúcu dvom alebo trom percentám vpíšete do príslušnej kolónky v daňovom priznaní za rok 2019. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
• Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2020. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 alebo 3 percentá dane.

Ak ste dobrovoľník
• Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2019 aspoň 40 hodín, môžu darovať až tri percentá zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie.


Tlačivo "Vyhlásenie" bude možné vyzdvihnúť v predsieni kostola alebo stiahnuť priamo tu:

Súbory k článku:
Vyhlasenie_František_2020.PDF

Dátum udalosti: 31.03.2020 23:15

Vytvoril: Michaela Vandáková
Vytvorené dňa: 08.02.2019
Upravené dňa: 15.02.2020