Medžugorie - farská púť Báhoň 2019
Termín 12.10.2019 - 19.10.2019
Predbežná cena: 199,- EUR /doprava, ubytovanie, raňajky, obed, cestovné poistenie../

Prosíme záujemcov o púť do Medžugoria, aby sa nahlásili najneskôr do 31.08.2019 v sakristii kostola alebo u p. Masarykovej na tel.č. 0911433200.

Dátum udalosti: 19.08.2019 07:34

Vytvoril: Zuzana Kramarčíková
Vytvorené dňa: 19.08.2019
Upravené dňa: 19.08.2019