17.02.2019
6.týždeň v CO
23.02.2019
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
6. nedeľa v období „Cez rok“.
17. február
Sv.omša Báhoň,7:30, úmysel: Za farníkov
Sv.omša Báhoň,9:00, úmysel: Za + Jozefínu Šilhárovú a sestru Annu a rodičov Ignáca a Júliu Čechovičových
Sv.omša Báhoň,10:30, úmysel: Za farníkov
pondelok
- -
18. február
utorok
- -
19. február
streda
- -
20. február
štvrtok
- -
21. február
piatok
- -
22. február
sobota
- -
23. február