05.01.2020
2.týždeň vo VO
11.01.2020
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
5. január
Sv.omše Báhoň, úmysel: Za farníkov
Sv.omša Jarná, úmysel: Za + Jána a Ludviku Neščákových a rodičov z oboch strán
II. nedeľa po narodení Pána.
pondelok
- -
6. január
utorok
- -
7. január
streda
- -
8.január
štvrtok
- -
9.január
piatok
- -
10.január
sobota
- -
11.január