10.11.2019
32.týžďeň v CO
16.11.2019
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
pondelok
18:00
utorok
18:00
streda
17:00
14:00 ÚSS
štvrtok
17:00
piatok
17:00
sobota
8:00
33.týžďeň v CO
nedeľa
7:30
10:30
9:00
Všeobecné oznamy na týždeň
Dnešnú nedeľu, 10. 11. 2019, slávime 32. nedeľu v období „Cez rok“.
Chcem zo srdca poďakovať všetkým rodičom a animátorom, ktorí sa v sobotu pričinili o nádherný lampiónový sprievod detí k úcte sv. Martina a o následná program! Nech vám to Pán Boh odmení!
V pondelok, 11. 11. 2019, slávime spomienku svätého Martina z Tours, biskupa, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy.
V utorok, 12. 11. 2019, máme spomienku svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka.
V stredu, 13. 11. 2019, bude aj sv. omša o 14. 00 hod. v ÚSS!
Pozor! Od stredy 13. 11. 2019 do piatku 15. 11. 2019, budú večerné sväté omše kvôli Trnavskej novéne o 17. 00 hod.! Všetkých, ktorí môžete, pozývam k osobnej účasti na svätých omšiach tohto milostivého času, alebo aspoň na ich sledovanie v televízii Lux.
Vo štvrtok, 14. 11. 2019, svätá omša v Jarnej o 18. 00 hod. nebude!
V sobotu, 16. 11. 2019, bude sv. omša v Báhoni o 8. 00 hod. ráno!
O upratovanie a výzdobu kostola poprosím skupinu číslo 13. Pán Boh odmeň vašu službu!
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.
Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559. Ďakujem vám za podporu.
Budúcu nedeľu, 17. 11. 2019, slávime 33. nedeľu v období „Cez rok“. Bude svätomartinská zbierka na charitatívne diela našej arcidiecézy. Pán Boh nech odmení každý váš milodar! Zároveň slávime III. Svetový deň chudobných ( spomienka sv. Alžbety Uhorskej ), kedy osobitne myslíme vo svojich modlitbách na chudobných slabých a tých, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Ďakujeme Bohu aj za 30. výročie pádu komunistickej totality a znovunadobudnutiu slobody a demokracie.
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
10. november
Sv.omše Báhoň,úmysel: Za farníkov
Sv.omša Jarná, úmysel: Za + Teréziu Baničovú, brata Jozefa a rodičov
32. nedeľa v období „Cez rok“.
pondelok
18:00
- -
11. november
Sv.omša úmysel: Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu 80 rokov
Sviatok svätého Martina z Tours, biskupa, patróna našej arcidiecézy.
utorok
18:00
- -
12. november
Sv.omša úmysel: Za uzdravenie zo závislosti
Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
streda
17:00
14:00 ÚSS
- -
13. november
Sv.omša ÚSS úmysel: Na úmysel celebranta
Sv.omša 17. 00! úmysel: Za + Viliama Rybára a vnuka Ivana
štvrtok
17:00
- -
14. november
Sv.omša 17. 00! úmysel: Za + Hedvigu a Imricha Korbeličových, starých rodičov a syna Ladislava
18. 00 Jarná Sv. omša nebude!
piatok
17:00
- -
15. november
Sv.omša 17. 00! úmysel: Za + Sydóniu a Rudolfa Kramaričových a syna Vladimíra
sobota
8:00
- -
16.november
Sv.omša umysel: Za + rodičov Anastáziu a Justína Chynoranských a sestru Máriu
Prosím o upratovanie skupinu č. 13, ulica 1. Mája - rodiny Stojkovičová, Čechovičová, Mačayová, Kulacsová, Šurinová, Švorcová, Kellnerová, Červenková, Nemčoviča Bohumila, Kozáková, Nemčovičová
33.týžďeň v CO
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
17. november
Sv.omše Báhoň úmysel: Za farníkov
Sv.omša Jarná úmysel: Za + Alžbetu, Jána a Ľuboša Mišenkových
33. nedeľa v období „Cez rok“.
Je 3. svetový deň chudobných ( sv. Alžbety Uhorskej ). Bude svätomartinská zbierka na charitatívne projekty Bratislavskej arcidiecézy. Osobitne myslime v modlitbách na chudobných, slabých a tých, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Pripomíname si 30. výročie pádu komunistickej totality a znovu nadobudnutia slobody a demokracie.