16.06.2019
11.týždeň v CO
22.06.2019
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
pondelok
18:00
utorok
18:00
streda
18:00
14:00 ÚSS
18:00
štvrtok
18:00
piatok
18:00
sobota
8:00
15:00 sobáš bez sv.omše
12.týždeň v CO
nedeľa
7:30
10:30
9:00
Všeobecné oznamy na týždeň
Dnešnú nedeľu, 16. 6. 2019, slávime Slávnosť Najsvätejšej Trojice a Deň otcov. Je zbierka na opravu strechy kostola. Mnohí ste darovali finančné príspevky aj individuálne alebo na farský účet, za čo vám zo srdca ďakujeme! Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť!
V stredu, 19. 6. 2019, bude večerná sv. omša už zo štvrtkovej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Bude aj sv. omša o 14. 00 hod. v ÚSS a o  18. 00 hod. bude aj sv. omša zo slávnosti v Jarnej
Vo štvrtok, 20. 6. 2019, slávime prikázanú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Každý kresťan má zodpovednosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Po sv. omši bude Eucharistická procesia ulicami našej obce, ktorou verejne deklarujeme našu úctu k Eucharistii. Veľmi prosím o pomoc chlapov, nesúcich procesiovú zástavu a baldachýn i usmerňujúcich dopravu, deti držiace stuhy, deti, zvlášť prvoprijímajúce, ktoré budú rozsýpať lupienky pred Sviatosťou Oltárnou a mamičky, ktoré im budú asistovať, ďalej veľmi prosím o ľudí ochotných postaviť oltáriky, nakoľko mnohí z tých, ktorí takto slúžili doteraz už nevládzu. Tí, ktorí by boli ochotní pomôcť, nech sa prídu dohodnúť s tetou Evou do sakristie. Sv. omša o 18. 00 hod. vo štvrtok v Jarnej nebude!
V piatok, 21. 7. 2019, bude na sv. omši o 18. 00 hod. a po nej v škole, stretnutie birmovancov.
V sobotu 21. 6. 2019, bude sv. omša o 8. 00 hod. ráno. O 15. 00 hod. bude sobáš bez sv. omše Martin Mercek a Soňa Kozáková. Myslime na našich snúbencov vo svojich modlitbách! Kto by vedel o nejakej manželskoprávnej prekážke, nech ju nahlási na farskom úrade.
O upratovanie kostola poprosím skupinu číslo 11. Pán Boh odmeň vašu službu!
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.
Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559. Ďakujem vám za podporu.
Budúcu nedeľu, 23. 6. 2019, máme 12. nedeľu v období „Cez rok“. Bude zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka - tzv. Svätopeterský halier. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť!
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
Najsvätejšej Trojice
16. jún
Sv.omša Báhoň,7:30, úmysel: Za farníkov
Sv.omša Jarná,9:00, úmysel: Za + Bernardínu a Augustína Kristových
Sv.omša Báhoň,10:30, úmysel: Za farníkov
Slávime Slávnosť Najsvätejšej Trojice a zároveň Deň otcov. Je zbierka na opravu strechy kostola. Pán Boh odmeň vašu štedrosť
pondelok
18:00
- -
17.jún
Sv.omša Báhoň,18:00, úmysel: Za + Milana Čechoviča a rodičov Štefániu a Jána
utorok
18:00
- -
18.jún
Sv.omša Báhoň,18:00, úmysel: Za + Máriu Tichú, manžela Jozefa, deti a zaťov
streda
18:00
14:00 ÚSS
18:00
- -
19.jún
Sv.omša ÚSS,14:00, úmysel: ÚSS, Sv. omša na úmysel celebranta
Sv.omša Báhoň,18:00, úmysel: Za + Ľudovíta a Máriu Lojových
Sv.omša Jarná,18:00, úmysel: Na úmysel celebranta
Večerná sv. omša je už zo štvrtkovej prikázanej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
štvrtok
18:00
- -
20.jún SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA
Sv.omša Báhoň,18:00, úmysel: Za farníkov + Eucharistická procesia
18. 00 Jarná Sv. omša nebude!
Prikázaná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Každý kresťan má zodpovednosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Po sv. omši bude Eucharistická procesia ulicami našej obce.
piatok
18:00
- -
21.jún
Sv.omša Báhoň,18:00, úmysel: Za + Boriska Kunáka
Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Na sv. omši a po sv. omši v škole, bude stretnutie birmovancov.
sobota
8:00
15:00 sobáš bez sv.omše
- -
22.jún
Sv.omša Báhoň,8:00, úmysel:Za + Angelu Varinyovú ( nedožitých 90 rokov )
15: 00 Sobáš bez sv. omše Martin Mercek a Soňa Kozáková
Prosím o upratovanie skupinu č. 11, ulica Školská - rodiny Skalková, Almášiová, Machová, Dopjerová, Danková, Fialová, Brichtová, Ondríčková
12.týždeň v CO
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
23.jún
Sv.omša Báhoň,7:30, úmysel: Za farníkov
Sv.omša Báhoň,9:00, úmysel: Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Mariána Pavlíka a Tibora Orlického
Sv.omša Báhoň,10:30, úmysel: Za farníkov
12. nedeľa v období „Cez rok“ Je zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka – tzv. Svätopeterský halier. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.