15.09.2019
24.týžeň v CO
21.09.2019
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
09:00
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
09:00
- -
15. september
Sedembolestnej Panny Márie
7. 30 Báhoň a 9:00 Jarná svätá omša nebude!
Sv.omša Báhoň,9:00, úmysel: Za + dekana Karola Chválu
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
pondelok
- -
16. september
utorok
- -
17. september
streda
- -
18. september
štvrtok
- -
19. september
piatok
- -
20. september
sobota
- -
21. september