21.04.2019
Veľkonočná oktáva
27.04.2019
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
deň Báhoň Jarná poklony iné udalosti nahrávky
nedeľa
7:30
10:30
9:00
- -
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
21. apríl
Sv.omša Báhoň, 7:30, úmysel: Za farníkov
Sv.omša Jarná, 9:00, úmysel: Za + Igora Zofčíka
Sv.omša Báhoň, 10:30, úmysel: Za farníkov
Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší sviatok roka. Pri sv. omšiach bude požehnanie veľkonočných pokrmov. V Jarnej bude veľkonočná ofera.
pondelok
- -
22.apríl
utorok
- -
23.apríl
streda
- -
24.apríl
štvrtok
- -
25.apríl
piatok
- -
26.apríl
sobota
- -
27.apríl