STREDA? Pridaj sa k nám a poď sa nami na sv. omšu
kde sa k nám pán farár prihovorí priateľskými slovami detí a predovšetkým budeme v spoločenstve veriacich Božích detí s Pánom Ježišom uprostred.
každú stredu na sv. omši v Báhoni o 18:00 za účasti detí.
A deti ktoré idú na prvé sv. prijímanie si zároveň zaspievajú krásne piesne spájajúce a budujúce vzťah medzi sebou navzájom a k Ježišovi.

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 30.04.2018
Upravené dňa: 30.04.2018